Litotripsija kamena u ureteru laserom

Cena sa preoperativnom pripremom

170,000 RSD