Plastica up segmenta

Sa preoperativnom pripremom i 5-7 bolničkih dana

400,000 RSD