Razbijanje kamena u bubregu laserom-furs

Bez preoperativne pripreme i bolničkih dana

270,000 RSD