Sutura fistule mokraćne bešike

Bez preoperativne pripreme, sa 5-7 bolničkih dana

270,000 RSD