Ureterolithotomia

Bez preoperativne pripreme, sa 3-4 bolnička dana

190,000 RSD