Corporoplastica sec. Nesbit

Bez preoperativne pripreme, sa 2-3 bolnička dana

Od 260,000 RSD