Urethrotomija interna

Bez preoperativne pripreme, sa 1-2 bolničkih dana

110,000 RSD