Amputatio penis totalis

Sa preoperativnom pripremom i 1-3 bolničkih dana

260,000 RSD