Cystectomia radicalis et lureterocutaneostomia. Bil

Bez preoperativne pripreme, sa 7-10 bolničkih dana

550,000 RSD