Implatacija testikularne proteze (obostrana)

Plus 1-2 bolnička dana, bez preoperativne pripreme

Od 55,000 RSD