Skip links

Psihijatrija/psihologija – Specifična fobija

Specifična fobija je intenzivan iracionalan strah od pojedinih objekata, mesta, situacija, aktivnosti, kao što su fobije od životinja, mraka, grmljavine, lekara, injekcija, povređivanja, bolesti,letenja, visine,zatvorenih ili otvorenih, javnih mesta, koji prati intenzivno neurovegetativno uzbudjenje, intenzivna anticipatorna anksioznost pre susreta sa fobičnim stimulusom I kontrafobično ponašanje.

Specifična fobija se uglavnom javlja u ranom detinjstvu, između 5.i 9.godine, ili kasnije tokom puberteta, a naročito adolescencije. Strahove od specifičnih bolesti treba dijagnostikovati kao hipohondrijski poremećaj.

Da bi lečenje bilo uspešno, neophodna je adekvatna dijagnostika, uspostavljanje terapijskog odnosa i saveza, edukacija pacijenta i članova porodice koji su uključeni u lečenje radi postizanje uvida u prirodu problema , postavljanje jasnih ciljeva lečenja, aktivna uključenost svih članova u terapiju, dovoljno dugo, do postizanja najboljeg mogućeg stepena izlečenja..

Benzodiazepini se koriste kao dopuna I pomoć bihevioralnoj terapiji ili kada nije moguće primeniti bihejvioralnu terapuju.

Postavljanje dobre i pouzdane, sveobuhvatne dijagnoze , koja omogućava pravljenje optimalnog plana lečenja i njenog uspešnog sprovođenja , može da se ostvaruje samo kroz timski rad psihijatara, psihologa i drugih specijalista za lečenje telesnih bolesti. 

Euromedik tim Vam omogućava da na jednom mestu, ciljano i efikasno uradite svu potrebnu dijagnostiku, da se u okviru kvalitetnog timskog rada psihijatra i psihologa edukujete, savetujete i lečite lekovima i psihoterapijski, kao i u okviru psihosomatskih timova lekara drugih specijalnosti. Mi smo tu da Vam zajedno naše veliko znanje, iskustvo i posvećenost pomaganju stavimo na raspolaganje, da biste se zajedno sa nama suočili sa svojim psihičkim i drugim zdravstvenim problemima, kriznim situacijama i popravili kvalitet života. Psihijatrijsko-psihološka pomoć nudi veliki broj rešenja za raznorazne zdravstvene probleme, pa i one koji su naizgled nepremostivi.