Skip links

Psihijatrija/psihologija – Digitalno nasilje

Digitalne tehnologije su nam pored poboljšanja komunikacije, olakšanja rada i mnogih drugih korisnih stvari donele i mnoge probleme, a jedan od bitnih je pojava digitalnog nasilja. Digitalno nasilje je korišćenje digitalnih tehnologija sa željom da se drugoj osobi nanese šteta, poniženje ili da se ona maltretira. Bitna odrednica digitalnog nasilja je da se ono dešava u virtuelnom svetu, tako da posledice tog nasilja su manje nego fizičkog nasilja. Žrtva neće biti direktno izložena fizičkim posledicama ali to ne umanjuje značaj posledica.

Žrtve digitalnog nasilja zapravo mogu da probaju da dignu ruku na sebe. Roditelji posebno treba da obrate pažnju na svoju decu koja mogu biti žrtve nasilja. Uzevši u obzir da su deca vrlo često danas digitalno pismenija od svojih roditelja, može se desiti da roditeljima promakne zlostavljanje njihovog deteta. Poželjno je da se sa decom ima otvorena komunikacija i da se obraća pažnja na njihovo ponašanje koje može biti indikacija da je dete žrtva nasilja (i fizičkog i digitalnog).

Obratiti pažnju na to da li se dete povlači, izbegava komunikaciju, naglo gasi naloge na društvenim mrežama, agresivno je i iritabilno bez razloga, sve to može biti indikacija da je žrtva nasilja.

Digitalno nasilje može da se javi u više oblika kao što je:

• Slanje elektronskih poruka koje sadrže vurgalan, nasilan i uznemirujući sadržaj kao i pretnje

• Ogovaranje i ocrnjivanje druge osobe, kao i plasiranje laži sa ciljem da se drugoj osobi naruši reputacija ili da se ona posvađa sa drugim osobama

• Namerno otkrivanje tajni druge osobe

• Plasiranje kompromitujućeg sadržaja na internet platforme i društvene mreže u vidu slika i snimaka

• Situacije u kojima se neko lažno predstavlja kao druga osoba sa željom da se dođe do podataka te osobe U slučaju da ste vi ili vaše dete izloženi digitalnom nasilju možete da se obratite MUP-u, a ako osetite da je vam je potrebna pomoć da to prevaziđete uvek možete da se obratite našem stručnom timu u Euromediku koji će vam pružiti svu potrebnu pomoć.