Skip links

Psihijatrija/psihologija – Rizici interneta po decu

Moderni život podrazumeva da je deo našeg života se preneo u digitalni prostor koji nije opipljiv ali je veoma realan. Mladi su svoju kogniciju i svoj identitet počeli da kreiraju paralelno i u realnom, fizičkom svetu, tako i u digitalnom, sajber svetu. Digitalni identitet je veoma bitan mladima, a u nekim situacijama je bitnije održati pravilnu sliku o sebi u digitalnom svetu, nego što je to u realnom. U ovom tekstu se bavimo rizicima kojima su mladi izloženi koristeći internet. Ne želimo da se inkvizitorski odnosimo prema internetu, posebno pošto smo svesni koristi interneta, samo želimo da ukažemo na rizike koji su stvarni. Već smo pomenuli da je identitet mladih podeljen na realni i digitalni.

U periodu kada mladi uče da kreiraju svoje stavove i da kroz to definišu sebe, internet može biti opasan pošto može da im pruži pogrešne informacije. Mladi nisu sposobni za dobru kritičku analizu i da dobro odvoje izvore informacija. U praksi se srećemo sa nezadovoljstvom dece svojim fizičkim izgledom i svojim statusom zato što pokušavaju da se poistovete sa ličnostima sa društvenih mreža.

Pornografija je sledeći rizik sa kojim se deca sreću. U periodu kada deca počnu da definišu svoju seksualnost i da istražuju seks pornografija može biti sputavajuća. Deca u tom periodu istražuju i žele da nauče o seksu što više, a pornografski sadržaji mogu biti zbunjujući kroz prikazivanje određenih fetišističkih i patoloških situacija kao poželjnih. Pored toga, mogu da utiču na stvaranje jedne seksualne neadekvatnosti kod mladih koja može voditi izbegavanju stupanja u odnose. Agresivni i bizarni sadržaji su posebna tema o kojoj se ne priča previše. Deca koja pretražuju internet mogu da budu izložena sadržajima koji mogu da ih ozbiljno uznemire ili da ih podstaknu na ponašanje koje nije poželjno.

Razne slike i snimci mučenja i ubijanja životinja, ljudi, slike i snimci povreda i drugih bizarnosti su dostupni na internetu i nije poželjno da mladi njima budu izloženi. Pedofilija je veliki rizik sa kojim se naša deca mogu sresti na internetu. Svedoci smo u medijima da pedofili koriste razne načine da komuniciraju sa decom – da se predstavljaju kao njihovi vršnjaci, da im podilaze, da se postavljaju kao njihovi prijatelji, a onda da to iskoriste da dođu do slika, snimaka i u najgorem slučaju fizičkog kontakta sa decom.

Ako ste nesigurni u tome kako da se postavite prema svom detetu i njegovom korišćenju interneta ili ako ste primetili da ga korišćenje interneta uznemirava možete se javiti našem psihološkom timu u Euromediku koji će vas posavetovati i pružiti vam potrebne informacije.