Skip links

Tag: Specifična fobija

Psihijatrija/psihologija – Specifična fobija

Psihijatrija/psihologija – Specifična fobija

in Tags

Specifična fobija je intenzivan iracionalan strah od pojedinih objekata, mesta, situacija, aktivnosti, kao što su fobije od životinja, mraka, grmljavine, lekara, injekcija, povređivanja, bolesti,letenja, visine,zatvorenih ili otvorenih, javnih mesta, koji prati intenzivno neurovegetativno uzbudjenje, intenzivna anticipatorna anksioznost pre susreta sa fobičnim stimulusom I kontrafobično ponašanje.