Skip links

Psihijatrija/psihologija – Socijalna fobija

Socijalna fobija je intenzivna iracionalna anksioznost od posmatranja od strane drugih ljudi zbog moguće negativne procene i kritike, strah od poniženja, sramoćenja i nesnalaženje u socijalnim situacijama (razgovori, javni nastupi, uzimanje hrane pred drugima, susreti sa osobama suprotnog pola) jer su povezane sa niskim samopoštovanjem i strahom od kritike. Prate je intenzivni vegetativni znaci anksioznosti (najčešće crvenilo lica, lupanje srca, preznojavanje, drhtanje naročito ruku, otežan govor, mučnina, povraćanje) zbog čega se izbegavaju javni skupovi, sastanci, restorani, proslave i u krajnjem slučaju dolazi do potpune socijalne izolacije.

Socijalne fobije mogu da budu diskretne, ograničene na jednu ili par situacija, ili difuzne, kada uključuju skoro sve socijalne situacije izvan porodice. Ako se ne leči, dobija hronični tok I dodatno se komplikuje zloupotrebom alkohola i depresijom. Pojavljuje u oko 3%, diskretno je učestalija kod žena. Može se pojaviti I u detinjstvu, ali češće tokom adolescencije i tokom treće I četvrte decenije života.

Kod normalne treme pred nastup, anksioznost je umerena, iintenzivira se neposredno pred I na početku nastupa, a potom tokom daljeg nastupa lagano opada.

Da bi lečenje bilo uspešno, potrebna je adekvatna dijagnostika, uspostavljanje terapijskog odnosa i saveza, edukacija pacijenta i članova porodice koji su uključeni u lečenje u prirodu problema , postavljanje jasnih ciljeva lečenja, aktivna uključenost svih članova u terapiju.

Kombinovana primena farmako I psihoterapija je najefikasnija. Antidepresivi i benzodiazepini se koriste u redovnoj terapiji. Kognitiv-bihejvior psihoterapija se uspešno koristi na početku lečenja. Psihoterapije bazirane na sticanju uvida I menjanju maladaptivnih obrazaca ponašanja se primenjuju u drugoj fazi lečenja. Terapija je potrebno da se sprovodi dovoljno dugo vremena radi postizanja što boljeg stepena izlečenja, održavanja postignutog nivoa izlečenja, prevencije pogoršavanja I razvoja komplikacija, poboljšanja ukupnog funkcionisanja I kvaliteta života i učenja potrebnih novih veština.

Postavljanje dobre i pouzdane, sveobuhvatne dijagnoze. koja omogućava pravljenje optimalnog plana lečenja i njenog uspešnog sprovođenja, može da se ostvaruje samo kroz timski rad psihijatara, psihologa i drugih specijalista za lečenje telesnih bolesti. 

Euromedik tim Vam omogućava da na jednom mestu, ciljano i efikasno uradite svu potrebnu dijagnostiku, da se u okviru kvalitetnog timskog rada psihijatra i psihologa edukujete, savetujete i lečite lekovima i psihoterapijski, kao i u okviru psihosomatskih timova lekara drugih specijalnosti. Mi smo tu da Vam zajedno naše veliko znanje, iskustvo i posvećenost pomaganju stavimo na raspolaganje, da biste se zajedno sa nama suočili sa svojim psihičkim i drugim zdravstvenim problemima, kriznim situacijama i popravili kvalitet života. Psihijatrijsko-psihološka pomoć nudi veliki broj rešenja za raznorazne zdravstvene probleme, pa i one koji su naizgled nepremostivi.