Skip links

Psihijatrija/psihologija – Kako dete naučiti da spava samo

Roditelji umeju da se nađu u nezavidnoj situaciji kada dete treba odvojiti da spava samo. Prvo treba da razumemo da dete koje je naviknuto da spava sa roditeljima u istoj sobi ili istom krevetu ne želi da promeni svoju situaciju, a često nema adekvatne mehanizme da to iznese i obradi. Druga stvar koja je najbitnija je da dete može tu separaciju da doživi traumatski ako je ona nagla pošto su mu roditelji sigurna baza na osnovu koje ono istražuje svet. Treba razumeti da ovaj kratak vodič je zasnovan na kliničkom iskustvu. Trajanje ovog procesa može da bude do 8 nedelja. Roditelji treba da se naoružaju strpljenjem.

• Ako je dete dovoljno veliko treba sa njim porazgovarati o tome da će ono početi da spava samo i da mu se na adekvatan način prezentuje da to ne znači da su roditelji na njega ljuti

• Kod dece kod koje ne možemo da objasnimo situaciju separaciju treba početi postepeno

• Prvo veče dete staviti u krevet i stajati na metar od kreveta dok dete ne zaspi. Nikako ne treba leći sa detetom u krevet

• Posle nekih 3-4 dana dete staviti u krevet i odmaknuti se na dva metra od kreveta

• Nastavljati da se ponavlja odmicanje za metar od kreveta dok se ne dođe do vrata. Znači dete stavimo u krevet i stojimo na vratima sobe dok dete ne zaspi

• U slučaju da se dete uznemiri vraćamo se metar bliže krevetu

• Na vratima ostajemo nekih 5 dana

• Pošto je dete prihvatilo našu distancu sledi izlazak iz sobe. Stavimo dete da spava i onda izlazimo iz sobe tako da dete ne može da nas vidi ali može da nam čuje glas. Opet čekamo da zaspi

• Ovakve korake radimo postepeno dok ne dođemo do toga da dete može samo da ode i da legne u krevet, a ako se uznemiri da je dovoljno da nas pozove i da nam čuje glas

• Po svakom završenom koraku (za svaki metar odmicanja od kreveta, stajanje na vratima, izlazak iz sobe) detetu bi dobro bilo dati neki vid nagrade Ovo kratko uputstvo za roditelje je do sada pokazalo velike uspehe. U slučaju da i pored primene ovog uputstva dete nastavi da biva uznemireno savetujemo da se javite našim psiholozima u Euromedik da bi ustanovili izvor dečijeg straha.