Skip links

Psihijatrija/psihologija – Zaboravljanje

Uobičajeni uzroci intenzivnijeg zaboravljanja mogu biti relativno lako otklonjeni, ukoliko osoba obrati pažnju:

– umor i manjak spavanja

– lekovi (diazepam, bromazepam, neki lekovi za hipertenziju…)

– snižena aktivnost štitaste žlezde

– alkohol

– stres

– anksioznost

– depresija

Zaboravljanje koje je povezano sa starenjem je posledica normalnog procesa deterioracije hipokampusa (regije u mozgu koja učestvuje u formiranju i prizivanju sećanja), sniženja nivoa hormona i proteina koji štite moždane ćelije i sniženog protoka krvi do mozga. Sve to dovodi do slabljenja pamćenja, a utiče i na druge psihičke I fizičke sposobnosti.

Znaci normalnog zaboravljanja povezanog sa starošću:

– ne dolazi do značajnog pada fukncionalnosti

– povremeno zaboravljanje gde je ostavljen ključ, gde su naočare

– povremeno zaboravljanje imena poznanika ili permutovanje imena ljudi iz okruženja

– povremno zaboravljanje dogovora I sastanaka

– lakši gubitak pažnje ( može da pogleda ceo film ili pročita članak u novinama)

– povremeno zaboravi gde je pošao/pošla

– povremno zaboravljanje imena stvari I pojmova (“na vrh jezika”).

Pad je evidentan u odnosu na primarne intelektualne I fizičke sposobnosti, ali nije značajan u kliničkom smislu- osoba samostalno funkcioniše I obavlja svoje

uobičajene aktivnosti.

Znaci demencije i kada treba potražiti pomoć lekara:

Funkcionalnost osobe je ozbiljno oštećena. Dovodi se u pitanje njena mogućnost da se u potpunosti sama brine o sebi. Demencija uključuje oštećenje intelektualnih sposobnosti kao što su pamćenje, apstraktno mišljenje, jezik i govor, donošenje odluka. Simptomi koji mogu ukazivati na demenciju su sledeći:

– zaboravljanje , naročito novijih sećanja

– nemogućnost obavljanja uobičajenih aktivnosti (plaćanje računa, briga o ličnoj

higijeni, oblačenje),

– nemogućnost da se identifikuju ili opišu situacije u kojima se javlja problem

– gubitak orijentacije čak i na veoma poznatim mestima

– nemogućnost da se prate uputstva,

– učestalo zaboravljanje reči ili njihova pogrešna upotreba,

– učestalo ponavljanje istih fraza i priča u toku jednog razgovora

– socijalno neadekvatno ponašanje

– izmene karaktera I temperamenta ( emocionalne reakcije I ponašanja koj ranije nisu bile tipična za osobu)

– izmena socijalnih interakcija

– nesposobnost donošenja ispravnih i racionalnih odluka.

Kada se jave ovakvi simptomi i kada značajno utiču na posao, brigu o sebi I na komunikaciju, potrebno je obratiti se lekaru. Lakše će član porodice ili blizak prijatelj uočiti ove simptome nego sama osoba.

Euromedik tim omogućava da na jednom mestu, ciljano i efikasno uradite svu potrebnu dijagnostiku. U okviru dobrog timskog rada psihijatra, neurologa, neuroradiologa, interniste i psihologa možete se pripremiti za izazove starenja I kvalitetno lečiti.