Psihijatrija

Psihijatrija je disciplina koja proučava psihička oboljenja i poremećaj ponašanja ličnosti.

Psihijatrija

Psihijatrija je disciplina koja proučava psihička oboljenja i poremećaj ponašanja ličnosti.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.