Psihijatrija

Psihijatrija je disciplina koja proučava psihička oboljenja i poremećaj ponašanja ličnosti.

Psihijatrija

Psihijatrija je disciplina koja proučava psihička oboljenja i poremećaj ponašanja ličnosti.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Procena ličnosti 6.300,00 RSD
Pregled psihologa 3.800,00 RSD
Pregled psihijatra Od 6.300,00 RSD