Skip links

Psihijatrija/psihologija – Konstruktivna psihijatrija

  1. Šta je konsultativna psihijatrija?

Konsultativna psihijatrija je oblast psihijatrije koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem psihijatrijskih poremećaja ( anksioznost, depresija, nesanica, psihoze) koji se javljaju kod pacijenata sa različitim telesnim tegobama i bolestima (kardiološkim, endokrinološkim, ginekološkim, onkološkim…), a  zasniva se na bliskoj saradnji  i timskom radu psihijatra i lekara drugih specijalnosti, što je jedan od osnovnih principa i prednosti  rada  “Euromedik-a”.

  1. Zašto je važna konsultativna psihijatrija i timski rad?

Ovakav pristup omogućava sveobuhvatno sagledavanje pacijentovog zdravstvenog stanja, pruža rano I tačno dijagnostikovanje , adekvatno lečenje, razmatra uticaje psihičkog poremećaja na telesnu bolest  i obratno. Takođe, nalaže potrebu analize kako različiti lekovi koje pacijent uzima  deluju uzajamno za svakog pacijenta individualno.  Istovremeno, ovakav pristup dopušta praćenje efekata lečenja i oporavka sa ciljem što kvalitetnije brige o našim pacijentima.

  1. U kojim uslovima konsultativni psihijatar radi sa pacijentima u “Euromedik-u”?

Najčešći vid rada je konsultacija psihijatra u ambulatnim uslovima po upućivanju pacijenta od strane lekara drugih specijalnosti (neurologa, endokrinologa, kardiologa, gastroenterologa…). Konsultacija psihijatra se u “Euromeduk-u”, takođe realizuje za pacijente u našim hospitalnim uslovima po indikacijama hirurga, hematologa, internista, neurologa. Posebna prednost “Euromedik-a” je rad konsultativnog psihijatra u kućnim uslovima pacijenta, za sve one naše pacijente koji nisu u mogućnosti da realizuju dolazak u “Euromedik”. 

Visoka stručnost, dostupnost i iskrena posvećenost razlozi su da se obratite „Euromedik-u“  i postanete naš pacijent.