Skip links

Psihijatrija/psihologija – Separaciona anksioznost odraslih

  1. Šta je Separaciona anksioznost odraslih i kako se ispoljava?

Separaciona anksioznost odraslih je psihijatrijski poremećaj čija je glavna karakteristika preterani i  stalno prisutni strah od odvajanja od bliske osobe, a najčešće se ispoljava u odnosima deca – roditelji, emocionalnim – partnerskim odnosima i bračnim odnosima.  Kod odraslih osoba poremećaj jenajčešće nastavak ovih strahova iz detinjstva, kao strah od odvajanja od majke, oca, bake ili deke u situacijama kao što su odlazak u vrtić, odlazak roditelja na posao, odlazak na letovanje sa školom…Strah je stalno prisutan, velike je jačine i osobi stvara osećaj da je napuštena, zanemarena, da neće moći da brine o sebi nakon odvajanja od bliske osobe. Strah mogu da prate i telesne tegobe kao što su lupanje srca, ubrzano disanje, glavobolje, napetost i problemi sa stomakom, ali i osećanja ljutnje i besa prema osobi koja ih napušta.

  1. Da li Separaciona anksioznost odraslih utiče na kvalitet života pacijenta?

Strah od odvajanja je stalno prisutan, u nekim slučajevima se može ispoljavati i kao ljubomora prema partneru /partnerki što narušava u značajnoj meri odnose, može i roditelj da ima ovakav strah prema detetu, pa se govori o „kontrolišućim majkama ili očevima“, deca iako odrasli ne realizuju samostalni život.  Strah od odvajanja neke pacijente „zadržava“ u emocionalnim odnosima, čak i kada su svesni da je partner neadekvatan i da su nezadovoljni tom vezom ili brakom. Posebno je važan uticaj straha od odvajanja na život starijih osoba, koji su izloženiji odvajanju od bliskih osoba / odlazak dece u inostranstvo, boravak u bolnici, smeštaj u dom za starije osobe, bolest ili smrt supružnika/ tako da se pored strahova kod ovih pacijenata javlja i depresija.

  1. Kako se leči Separaciona anksioznost odraslih?

Adekvatnom kombinacijom lekova (antidepresiva koji ne izazivaju zavisnost) i psihoterapije (kognitivno – bihejvioralne terapije), koju mi u „Euromedik“-u realizujemo po principima visoke stručnosti  i iskrene posvećenosti svim našim pacijentima.