Skip links

Psihijatrija/psihologija – Hipohondrija

Hipohondrija je intenzivna anksioznost vezana za sopstveno zdravlje, odnosno opsednutost strahom da je oboleo od neke teške i neizlečive bolesti, obično čas jedne, čas druge. Osoba može da provede ceo život uznemiravajući se u vezi svojih imaginarnih bolesti. Na svaku smetnju reaguje sumnjom da je teško bolestan, kontinuirano obliazi brojne lekarte i prolazi kroz sva moguća ispitivanja , ali nikad ne može da se razuveri, ili samo na kratko, do pojave sledeće krize. Problemi sa telesnim zdravljem ne postoje, ali je anksioznost veoma stvarna i hipohondrija je zaista prava, ozbiljna bolest.

Bolest se manifestuje ili u obliku kriza, ili je stalno prisutna kao uznemirenost, različiti promenljivi bolovi, lupanje srca, grčevi po telu, mravinjanja, neredovne telesne funkcije , koje osoba odmah doživljava kao dokaz za svoju imaginarnu bolest. Često sam strah da je oboleo proizvodi neke telesne smetnje, što provocira još veće telesne smetnje, ali i strah, pa može da dođe i do napada panike. Osoba intenzivno pati, socijalno se izoluje, često se razvijaju i opsesivno-kompulzivne smetnje pa npr.često pere ruke, a depresija je neminovnost u kasnijoj fazi bolesti. Posebno su teške depresivne misli u okviru hipohondrije gde osoba može zaista da misli da su mu se organi zaustavili i da mu telo više ni ne radi. Anksioznost je u stvari originalno vezana za strah od smrti i starenja, pa se i intenzivira sa starenjem.

Hipohondrija se razlikuje od fobije od bolesti (nozofobija) u kom slučaju se osoba plaši da se ne razboli putem zaraze. U slučaju hipohondrije posebno je važno uključiti psihijatrijsko i psihoterapijsko lečenje. Koriste se psihotropni lekovi ,antidepresivi koji povišavaju nivo serotonina , kao i benzodiazepini. Hipohondar najčešće ne uzima lekove zbog straha da će ga oštetiti. Potrebno je pružiti puno razumevanja, saosećanja i podrške, ali se odnos bazira na traženju rešenja, pa se primenjuue prevashodno kognitivno.bihejvioralne tehnike Postavljanje dobre i pouzdane, sveobuhvatne dijagnoze, koja omogućava pravljenje optimalnog plana lečenja i njenog uspešnog sprovođenja, može da se ostvaruje samo kroz timski rad psihijatara, psihologa i drugih specijalista za lečenje telesnih bolesti.

Euromedik tim Vam omogućava da na jednom mestu, ciljano i efikasno uradite svu potrebnu dijagnostiku, da se u okviru kvalitetnog timskog rada psihijatra i psihologa edukujete, savetujete i lečite lekovima i psihoterapijski, kao i u okviru psihosomatskih timova lekara drugih specijalnosti. Mi smo tu da Vam zajedno naše veliko znanje, iskustvo i posvećenost pomaganju stavimo na raspolaganje, da biste se zajedno sa nama suočili sa svojim psihičkim i drugim zdravstvenim problemima, kriznim situacijama i popravili kvalitet života. Psihijatrijsko- psihološka pomoć nudi veliki broj rešenja za raznorazne zdravstvene probleme, pa i one koji su naizgled nepremostivi.