Skip links

Psihijatrija/psihologija – Agorafobija

Agorafobija predstavlja intenzivan, iracionalni, često panični strah od većeg broja situacija ili mesta (izaći iz kuće, ostati sam u kući, boravak na javnim mestima, trgovima, ulicama, mostovima, na skupovima velikog broja ljudi, odlazak u velike prodavnice, stajanJe u redu, putovanja, korišćenje prevoza), uz anticipatorni strah od novog napada straha I kontrafobično ponašanje izbegavanja. Agorafobija se često javlja zajedno sa paničnim napadima. Javlja se kod 3-5% ljudi, a osobe ženskog pola su 3-4 puta više zastupljene. Početak je u ranom odraslom dobu.

Tok je hroničan, sa progresivnim intenziviranjem I generalizacijom agorafobije. Vremenom se svakodnevno funkcionisanje I ponašanje progresivno ograničava I menja (vezivanje za kuću, fobičnog pratioca, intenziviranje pasivno-zavisnog stava I ponašanja, socijalnu izolaciju, nemogućnost odlaženja na posao), uz javljanje komplikacija u vidu depresije I alkoholizma tokom vremena, zbog čega je stepen onesposobljenosti pacijenata visok.

Za uspešno lečenje je, pored adekvatne dijagnostike, potrebno uspostavljanje terapijskog odnosa i saveza, edukacija pacijenta i članova porodice koji su uključeni u lečenje u vezi zdravstvenog problema , postavljanje jasnih ciljeva lečenja, aktivna uključenost svih članova u terapiju. Najbolji rezultate u lečenju postižu se kombinovanom primenom lekova i psihoterapije. Od lekova se koriste antidepresivi i benzodiazepini, a od psihoterapije najčešće kognitiv-bihejvior psihoterapija.

Ovakvo kombinovano lečenje je potrebno primenjivati dovoljno dugo vremena do postizanja što boljeg stepena izlečenja, održavanja postignutog nivoa izlečenja, sprečavanja pogoršanja I razvoja komplikacija, kao i poboljšanja ukupnog funkcionisanja I kvaliteta života i učenja potrebnih novih veština. Postavljanje dobre i pouzdane, sveobuhvatne dijagnoze , koja omogućava pravljenje optimalnog plana lečenja i njenog uspešnog sprovođenja , može da se ostvaruje samo kroz timski rad psihijatara, psihologa i drugih specijalista za lečenje telesnih bolesti.

Euromedik tim Vam omogućava da na jednom mestu, ciljano i efikasno uradite svu potrebnu dijagnostiku, da se u okviru kvalitetnog timskog rada psihijatra i psihologa edukujete, savetujete i lečite lekovima i psihoterapijski, kao i u okviru psihosomatskih timova lekara drugih specijalnosti. Mi smo tu da Vam zajedno naše veliko znanje, iskustvo i posvećenost pomaganju stavimo na raspolaganje, da biste se zajedno sa nama suočili sa svojim psihičkim i drugim zdravstvenim problemima, kriznim situacijama i popravili kvalitet života. Psihijatrijsko- psihološka pomoć nudi veliki broj rešenja za raznorazne zdravstvene probleme, pa i one koji su naizgled nepremostivi.