Skip links

Psihijatrija/psihologija – Psihomatski poremećaji

Ljudski organizam je neraskidivo, međusobno povratno povezani svi delovi i integrisano ostvaruju sve funkcije. Polarizacija na sa jedne strane telo, a sa druge psihu, je redukcionistička, ali se koristi iz praktičnih razloga. U tom dihotomnom sistemu psihosomatski poremećaji su oni u čijem su nastanku prevashodno učestvovali poremećaji psihe. Sa druge strane, svaka telesna bolest obično deluje i na mozak i na psihu, pa su to onda somatopsihički poremećaji, kao kad nakon infarkta miokarda ili mozga , dijabetesa meilitusa ili malignih bolesti dolazi reaktivno do depresije.

Odavno se u medicini razmatra bio-psiho-socijalni, holistički model čoveka, a zadnjih desetak godina je naglasak postavljen na medicinu koja je usmerena na osobu u svoj svojoj celovitosti i jedinstvenosti. Veoma različiti, kompleksni mehanizmi se nalaze u osnovi nastanka , razvoja i održavanja psihosomatskih bolesti . Najpoznatiji su psihoneurofiziološka reakcija na stres koja dovodi do oštećenje organa koji su najpodložniji stresu i konstitucionalno najslabiji, somatizacija anksioznosti zbog unutrašnjeg psihičkog konflikta , pražnjenje nerasterećenih emocija, specifičnost poremećaja u odnosu na vrstu emocija, simbolički govor organa, tip ličnosti koji olakšava nastanak određene telesne bolesti.

Psihosomatski poremećaji su vezani za svaki sistem tela. Posebno treba obratiti pažnju na veoma ozbiljne i najučestalije poremećaje srca i sistema za cirkulacije krvi (hipertenzija, arterioskleroza, angina pectoris, infarkt miokarda, moždane ishemije i udari), sistema za disanje (bronhijalna astma, Ca pluća), sistema za unošenje i varenje hrane (gastritits i ulcus želuca, GERB, iritabilni kolon, ulcerozni kolitis, tumori debelog creva), za genitalni (tumori, sterilitet) i sistem za izlučivanje mokraće (ponovljeni cistitisi, tumori), za nervni sistem (psihogeni bolni sindrom, psihogena glavobolja, tenziona glavobolja), za kožu (ekcem, uritkarija, svrab i češanje, opadanje kose, psorijaza), endokrini sistem (hiper i hipotireoza, DM, preuranjeni klimaks, sterilitet) i imunološki sistem (autoimune bolesti, maligne bolesti, učestale infekcije). Za svaku bolest, a posebno tešku i hroničnu, koja vodi komplikacijama, veoma je važno što ranije prepoznavanje, dijagnostikovanje i otpočinjanje lečenja, da bi mogla da se u najvećem mogužem stepenu izleči i da dođ do što potunijeg oporavka.

Savremena medicina i Euromedik su posvećena svim ovim ciljevima. Postavljanje dobre i pouzdane, sveobuhvatne dijagnoze, koja omogućava pravljenje optimalnog plana lečenja i njenog uspešnog sprovođenja, može da se ostvaruje samo kroz timski rad psihijatara, psihologa i drugih specijalista za lečenje telesnih bolesti. Euromedik tim Vam omogućava da na jednom mestu, ciljano i efikasno uradite svu potrebnu dijagnostiku, da se u okviru kvalitetnog timskog rada psihijatra i psihologa edukujete, savetujete i lečite lekovima i psihoterapijski, kao i u okviru psihosomatskih timova lekara drugih specijalnosti. Mi smo tu da Vam zajedno naše veliko znanje, iskustvo i posvećenost pomaganju stavimo na raspolaganje, da biste se zajedno sa nama suočili sa svojim psihičkim i drugim zdravstvenim problemima, kriznim situacijama i popravili kvalitet života. Psihijatrijsko- psihološka pomoć nudi veliki broj rešenja za raznorazne zdravstvene probleme, pa i one koji su naizgled nepremostivi.

LEČENJE PSIHOSOMATSKIH POREMEĆAJA

Lečenje psihosomatskih poremećaja neizastavno se odvija kod lekara somatskih specijalnosti. Neophodno je, međutim, da se psihijatrijsko i psihoterapijsko lečenje odvija ne samo paralelno sa lečenjem kod lekara specijaliste za određenu vrstu telesnih poremećaja, već i da se odvija u okviru njihovog zajedničkog, timskog rada. Na taj način, kada su svi potrebni specijalisti uključeni, po mogućstvu od početka, u zajednički proces dijagnostikovanja, zajedničko pravljenje optimalnog plana sveobuhvatnog lečenja, kao i zajedničko praćenje i procenu rezultata lečenja, rezultati su najbolji, stepen opravka može biti najkompletniji i najdugotrajniji, pa se značajno može smanjiti i rizik od novih epizoda iste bolesti ili pojavljivanja neke druge bolesti. Što se tiče psihijatrijskog i psihoterapijskog lečenja, koristi se kombinovano lečenje lekovima i primenom određenih psihoterapijskih tehnika. Od lekova se najviše veoma uspešno koriste antidepresivni lekovi koji dovode do povećanja nivoa serotonina, kao i benzodiazepini. Najvažnije i najefikasnije psihoterapijske tehnike, naročito za prvu fazu lečenja, su na prvom mestu kognitiv-bihejvior tehnike, među kojima su i tehnike relaksacije, menadžment stresa, vežbanje asertivnosti, osvešćivanje i korigovanje svojih pogrešnih uverenja, donošenja odluka i rešavanja problema. Koriste se i tehnike telesne psihoterapije kao i psihodrama, jer pacijenti često marginalizuju svoj psihološki život , emocije i potrebe, pa nemaju ni svest o njima niti ideje, tj.mentalnu predstavu , niti reči kojima bi opisali svoja osećanja (takozvana aleksitimija) Kasnije, kada početno lečenje dovede do uspostavljanju veće psihofizičke ravnoteže, sve se više u okviru psihoterapije ide na postizanje uvida u prirodu svog problema i njihove uzroke, kao i mogućnost da razreši svoje unutrašnje psihičke sukobe, da postigne psihički i fizički sklad, ostvaruje uspešno psihičko i socijalno funkiconisanje i da osnaži svoje kapacitet za regulisanje tenzije kojom je bio izložen.U slučaju kada je toostvarivo, može se sprovoditi i porodična psihoterapija koja je terapija izbora posebno u veoma teškim poremećajima kao što su anoreksija nervoza i bulimija. Grupe podrške po tipu lečenja anonimnih alkoholičara mogu biti veoma korisne. Postavljanje dobre i pouzdane, sveobuhvatne dijagnoze , koja omogućava pravljenje optimalnog plana lečenja i njenog uspešnog sprovođenja , može da se ostvaruje samo kroz timski rad psihijatara, psihologa i drugih specijalista za lečenje telesnih bolesti.

Euromedik tim Vam omogućava da na jednom mestu, ciljano i efikasno uradite svu potrebnu dijagnostiku, da se u okviru kvalitetnog timskog rada psihijatra i psihologa edukujete, savetujete i lečite lekovima i psihoterapijski, kao i u okviru psihosomatskih timova lekara drugih specijalnosti. Mi smo tu da Vam zajedno naše veliko znanje, iskustvo i posvećenost pomaganju stavimo na raspolaganje, da biste se zajedno sa nama suočili sa svojim psihičkim i drugim zdravstvenim problemima, kriznim situacijama i popravili kvalitet života. Psihijatrijsko-psihološka pomoć nudi veliki broj rešenja za raznorazne zdravstvene probleme, pa i one koji su naizgled nepremostivi.