Skip links

Psihijatrija/psihologija – Socijalne veštine i bolja komunikacija sa drugima

Da bismo poboljšali našu komunikaciju sa drugima, ostvarili svoje potrebe na adekvatan način i naučili da rešavamo konflikte i postavljamo granice važan je rad na razvoju socijalnih veština.

Čovek je socijalno biće i stalno je u kontaktu sa drugima, bilo da su to najbliži članovi porodice, nastavnici u školi, kolege, prijatelji, emocionalni partneri. Komunikacija između ljudi često je puna nesporazuma, konflikata, različitih težnji , želja i potreba.

Da bismo dobro komunicirali sa drugima neophodno je da jasno i otvoreno kažemo šta želimo, šta nam je potrebno, šta nam smeta, šta ne želimo, da se suprotstavimo ukoliko procenimo da nam neko upućuje neki za nas nerazuman zahtev.

Drugim rečima dobra komunikacija sa drugima podrazumeva otvorenost, iskrenost, slobodno iznošenje sopstvenih misli , osećanja i stavova na jasan i nedvosmislen način, a da pri tome uvažamo ,poštujemo i razumemo drugu osobu.

Ovakvo ponašanje koje u osnovi ima odbranu svojih prava naziva se asertivno ponašanje.

Ovo je naročito važno u situacijama u kojima se od nekoga zahteva da uradi nešto što se kosi sa njegovim interesima ili željama kada ga neko drugi iskorišćava, manipuliše , izaziva osećanje krivice.

Za razliku od ovakve vrste asertivne komunikacije sa drugima postoji i agresivno i defanzivno ponašanje.

Kada se neko ponaša agresivno on svoje potrebe ostvaruje po svaku cenu, ne vodi računa o tome šta drugi misli ili oseća, preti, viče, ucenjuje, povređuje drugu osobu.

Defanzivno ponašanje podrazumeva povlačenje , neizražavanje svojih prava, nesposobnost da se kaže ne, nemogućnost da se suprotstavi drugima. Jednom rečju predstavlja nezauzimanje za sebe, što na duže staze   može dovesti do osećanja beznadežnosti, neraspoloženja, nesanice, gubitka samopouzdanja.

Dakle, asertivnost  predstavlja jasno i otvoreno saopštavanje drugoj osobi svojih stavova, potreba, primedbi,  uz poštovanje ličnosti drugog, sagovornik se gleda u oči, glas je ujednačen i miran, mimika je ujednačena i pokreti su skladni. 

Kako razviti socijalne veštine ?

 Neke od tehnika koje nam omogućavaju bolju komunikaciju sa drugima  su:

Tehnika pokvarene ploče – uporno ponavljanje onoga što želimo, bez podizanja glasa ili iskazivanja ljutnje ili pravdanja. 

Tehnika zamagljivanja – mirno prihvatanje kritike ( ako je manipulativna ili neopravdana ) i uzimanje u obzir samo onog dela tuđe primedbe koja je opravdana a nadalje ostajanje pri svom stavu

Tehnika vraćanja lopte – pitati onoga koji neopravdano iznosi kritiku u čemu je zapravo suština kritike.

 Tehnika kompromisa – primenjuje se kada se stavovi sagovornika toliko razlikuju da je jedino dogovor moguć postići kompromisom.

Tehnika priznavanja greške

Usvajanje asertivnih  veština vodi boljoj komunikaciji sa drugima , zadovoljstvu sobom i prihvatanju sebe.

U Euromedikovim ustanovama radi tim stručnjaka psihijatara i psihologa koji su edukovani za psihoterapijski rad sa različitim problemima pa i ovim.