Skip links

Tag: Anksioznost

Psihijatrija/psihologija – Separaciona anksioznost odraslih

Psihijatrija/psihologija – Separaciona anksioznost odraslih

in Tags

Šta je Separaciona anksioznost odraslih i kako se ispoljava? Separaciona anksioznost odraslih je psihijatrijski poremećaj čija je glavna karakteristika preterani i  stalno prisutni strah od odvajanja od bliske osobe, a najčešće se ispoljava u odnosima deca – roditelji, emocionalnim – partnerskim odnosima i bračnim odnosima.