Skip links

Psihijatrija/psihologija – Patološko podmetanje požara

Poremećaji navika i impulsa spadaju u specifične poremećaje ponašanja koji se karakterišu ponavljanim postupcima koji nemaju jasnu racionalnu motivaciju, patološko ponašanje je povezano sa impulsima koje osobe ne mogu da kontrolišu.

U ovu grupu poremećaja ubraja se i patološko podmetanje požara.

Ovaj poremećaj se odlikuje multiplim podmetanjem ili pokušajima podmetanja požara na imovinu ili druge objekte, bez očiglednog motiva i stalnom preokupiranošću temama koje su povezane sa vatrom i spaljivanjem. Prisutna je i abnormalna zainteresovanost za vatrogasnu opremu, mašine i poslove vatrogasnih brigada.

Prisutno je uzbuđenje i osećaj rastuće napetosti pre podmetanja požara, zainteresovanost za posmatranje vatre koja gori i uzbuđenjeodmah posle požara.

Osnovna terapijska doktrina za lečenje navedenih poremečaja je prolongirana psihoterapija.

Euromedik tim vam omogućava da na jednom mestu, efikasno, ciljano uradite potebnu dijagnostiku,da se u uslovima dobrog timskog rada psihijatra, psihologa, edukujete, lečite.