Skip links

Tag: Patološko podmetanje požara

Psihijatrija/psihologija – Patološko podmetanje požara

Psihijatrija/psihologija – Patološko podmetanje požara

in Tags

Poremećaji navika i impulsa spadaju u specifične poremećaje ponašanja koji se karakterišu ponavljanim postupcima koji nemaju jasnu racionalnu motivaciju, patološko ponašanje je povezano sa impulsima koje osobe ne mogu da kontrolišu. U ovu grupu poremećaja ubraja se i patološko podmetanje požara. Ovaj poremećaj se odlikuje