Skip links

Otorinolaringologija – Timpanometrija

Šta je to timpanometrija?

Timpanometrija predstavlja objektivnu metodu procene integriteta i pokretljivosti bubne opne, stanja srednjeg uva,  funkcionisanja Eustahijeve tube i pokretljivosti odnosno integriteta lanca slušnih koščica.                                                                                                                                                                   Pre izvođenje timpanometrije potrebno je načiniti otoskopski pregled, a najbolje je detaljan pregled stanja uva, nosa i grla. Neophodno je da spoljašnji slušni hodnik bude prohodan i čist. Važno proceniti izgled bubne opne koji nam je neophodan za tumačenje dobijenog nalaza.

Kako se izvodi?

Izvodi se tako što se gumena oliva uvodi u spoljasnji slušni hodnik, tako da ga u potpunosti zatvori. Test nije bolan (osim u stanjima upale bubne opne i srednjeg uva, kada se izbegava) i u potpunost je bezbedan. Vrlo je kratak i  potrebno je da pacijent bude miran, da ne priča, ne guta i ne žvaće, a dete je potrebno umiriti da ne plače.                                                                                                                                       Kao rezultat testa dobijamo timpanogram odnosno krivu  koja može imat tri osnovna oblika.

Na šta nam ukazuje dobijeni timpanogram?

Nalaz ukazuje na prisustvo sekreta u šupljini srednjeg uva, perforaciju bubne opne, upalu srednjeg uva, nepravilno funkcionisanje Eustahijeve tube, patološku pokretljivost lanca slušnih koščica. Tumacenje timpanometrijskog nalaza je iskljucivo u kombinaciji sa klinickom slikom i otoskopskim nalazom kod pacijenta.                                                                                                                          Timpanometrija ima značaj u dijagnostici i praćenju efakata lečenja sekretorne upale uha (sekretornog otitisa najpre kod dece), akutne upala srednjeg uva, uvećanog trećeg krajnika, alergijskih stanja u nosnoj duplji, promena nosnog sprata ždrela. Važno je naglasiti da timpanometrija nije merenje sluha, ali je jedan od važnih koraka u u proceni pacijenata sa problemom sluha i ravnoteze.

Zašto ovo ispitivanje uraditi u Euromediku?

Svaka ORL ordinacija u sklopu Euromedika ima timpanometar. Merenju svakako prethodi otoskopski pregled, ukoliko je potrebno uvo se može isprati. Tumačenje rezultata, dijagnoza i  terapija se dobijaju odmah. Ukoliko je potrebno lekar savetuje i dalje dijagnostičke procedure kao sto su audiometrija, alergološke probe, brisevi, odgovarajuća radiološka dijagnostika koji se vrlo brzo mogu učiniti u okviru našeg sistema.