Skip links

Otorinolaringologija – Disfagije

Disfagija je simptom otežanog gutanja hrane sa ili bez zaostajanja hrane. Često je praćen zagrcnjavanjem, kašljem i zaglavljivanjem hrane.

Odinofagija ili bolno gutanje je simptom vezan za zapaljenska oboljenja usne duplje i ždrela.

Zašto treba da nas zabrine disfagija?

– vrlo često može da bude znak malignog oboljenja.

Koji su najčešći uzroci otežanog gutanja?

 – problemi u usnoj duplji (zapaljenski procesi, problemi sa zubima)

 – sistemska oboljenja koja zahvataju nerve koji inervišu mišiće ždrela i jednjaka (parkinsonizam)

 – GERB – Gastroezofagijalni refluksna bolest

 -funkcionalne bolesti jednjaka

 -tumori usne duplje i ždrela

 -tumori jednjaka

Postavljanje dijagnoze – Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i objektivnog pregleda. Zatim pregleda otorinolaringologa (direktna laringoskopija i fiber nazolaringoskopija). Takodje je neophodno uraditi RTG jednjaka sa kontrastom i praćenjem akta gutanja. Pored toga neophodan je pregled gastroenterologa sa endoskopijom. Vrlo često portebni su nam i konsultativni pregledi endokrinologa koji će uraditi ultrazvuk štitaste žlezde i hormonski status. Često tražimo pregled pulmologa (rentgen grudnog koša, pregled neurologa i pregled psihijatra). Nekada dijagnostička procedura zahteva i skener larinksa, skener grudnog koša i magnetna rezonanca vrata.

Zasto je važno uraditi čitav niz ovih dijagnostičkih procedura u Euromediku?

Pre svega, sve te preglede i procedure obavljaju visokostručni i iskusni tim lekara koji se bave endoskopijom, rade sa opremom najvišeg kvaliteta u bolnici u kojoj ima idealne uslove i za proceduru koja zahteva opštu anesteziju. U bolnici se sprovode i poštuju sve procedure i standardi rada.