Skip links

Otorinolaringologija – Staračka nagluvost

Šta je staračka nagluvost ili presbiakuza?

Satračka nagluvost ili presbiakuza predstavlja postepeno, progresivno slabljenje sluha i razumljivosti govora uslovljeno starenjem.

Oštećenje je nepovratno, obostrano, ubrzava se starenjem. Prvo zahvata visoke tonove, a potom i niže.

Radi se o fiziološkoj pojavi zbog degenerativnih promena senzorineuralnih struktura unutrašnjeg uva i slušnih puteva u centralnom nervnom sistemu.

Kada se javlja i kod koga?

Javlja se već oko 50. godine života, a smatra se da 30% populacije preko 65 godina, a 50% preko 85 godina ima ovaj tip oštećenja sluha. Javlja se kod oba pola, nešto češće kod muškaraca.

Kako se manifestuje?

Manifestacije zavise od stepena oštećenja.

Pacijenti se žale da slabije čuju tj da slabije razumeju govor naročito u uslovima buke. 

Često je prisutno i zujanje u ušima, kao i problem sa ravnotežom (presbistaza).

Ne čuju zvono na vratima, telefonski poziv, pogrešno razumeju rečenice, pojačavaju TV, ne mogu da odrede odakle zvuk dolazi. Uglavnom dobro funkcionišu „jedan na jedan“. Paradoksalno pokazuju prosetljivost na jake zvuke „nemoj da vičeš“. 

S obzirom da se oštećenje razvija postepeno, pacijenti nisu svesni postojanja problema i većina u početku poriče postojanje problema, dok uglavnom, na insistiranje supružnika, dece i prijatelja ne potraže pomoć. Ukoliko problem ostane ne prepoznat ili zanemaren dolazi do socijalnog distanciranja, izolacije, depresije, gubitka samopouzdanja i stresa u porodici.  Javlja se problem bezbednosti jer ne čuju alarm, sirenu i druge zvuke koji ukazuju na opasnost.

Šta doprinosi oštećenju sluha?

Ovaj tip oštećenja sluha nije genetski determinisan iako mnogi prijavljuju postojanje oštećenja sluha u porodici.

Smatra se da moderan način života, izloženost buci (slušanje glasne muzike preko slušalica), pušenje, kao i neka stanja, česta kod starijih pacijenata npr srčana oboljenja, dijabet, nedostatak nekih vitamina i minerala utiču na sluh.

Kako do dijagnoze?

Dijagnoza se uglavnom postavlja lako, ORL pregledom i merenjem sluha odnosno stepena oštećenja sluha (audiometrija).

Kako pomoći pacijentu?

Za sada je pacijentima jedino moguće pomoći određivanjem adekvatne amplifikacije tj dobrog slušnog aparata. Nošenje slušnog aparata nema uticaja na tok bolesti, ali omogućava rehabilitaciju socijalnog kontakta što je od značaja za psihički, emocionalni i intekeltualni život.

Zašto potražiti pomoć u Euromediku?

Obzirom da je ORL pregled dostupan u svakom našem objektu, i na adekvatnu opremljenost kao i iskustvo lekara vrlo je jednostavno doći do dijagnoze i adekvatnog saveta. Takođe je u našim objektima nakon postavljene dijagnoze i određivanja stepena oštećenja sluha moguće u posebno zakazanom terminu isprobati i nabaviti slušni amplifikator.