Skip links

Otorinolaringologija – Akutna upala srednjeg uha – Otitis media acuta (AOM)

Šta je akutna upala uva i kako nastaje?

To  je naglo nastalo zapaljenje srednjeg uva koje obično nastaje jednostrano, uz nakupljanje sekreta u šupljini srednjeg uva,koji tokom trajanja bolesti postane gnojni sadržaj. U najvećem broju slučajeva ,oko 90%, akutna upala srednjeg uva se javlja kod dece tokom prve dve godine života, iz razloga što ovo zapaljenje nastaje  širenjem infekcije kroz Eustahijevu tubu koja predstavlja komunikaciju srednjeg uva i gornjeg sprata ždrela. Kod dece Eustahijeva tuba je kratka,horizontalno postavljena i mlitave hrskavice,do sedme godine starosti, tako da je mogućnost širenja infekcije kod dece veća, nego kod odraslih osoba, a time i veća učestalost upale srednjeg uva.

Ko su izazivači upale uva?

U oko 80% svih slučajeva oboljenja primarni uzročnik je virusna infekcija i zapušenost nosa koja je posledica ovakve infekcije,i  koja u toku gutanja dovodi do povećanja pritiska u gornjem spratu ždrela   što omogućava ubacivanje bakterija u šupljinu srednjeg uva. Često bakterijski rezervoar predstavljaju adenoidne vegetacije – „treći krajnik“ tako da imamo paralelan bakterijski nalaz u sekretu srednjeg uva i adenoidu.

Koji su simptomi upale srednjeg uva?

Kod akutne upale srednjeg uva naglo nastaje pulsirajući bol, oslabljen sluh, nekada se javi i povišena telesna temperature i to uglavnom kod male dece. Izlečenje obično nastaje za 2-3 nedelje. Često se dešava da dodje spontano do perforacije – pravljenja otvora na bubnoj opni i isticanja gnojnog sadržaja, posle čega  se bol smanji, medjutim ukoliko se bol i dalje nastavi, postoji punoća u uvu i sluh i dalje bude oštećen to ukazuje na težak infektivni proces – radi se o ozbiljnom oboljenju. Kod odraslih osoba ne mora uvek biti prisutan bol, postoji osećaj zapušenosti i pritiska, kao i punoće uva, smanjena čujnost, nekada zujanje u uvu,što zahteva pregled otorinolaringologa.

Kako se postavlja dijagnoza bolesti?

Kod dijagnostikovanja AOM neophodan je čitav niz dijagnostičkih procedura koje možete sprovesti u Euromediku, zahvaljujući visoko stručnom lekarskom timu, sa iskustvom u radu u svojoj struci, uz primenu najsavremenijih dijagnostičkih procedura, korišćenjem opreme najvišeg kvaliteta, uz praćenje pacijenata tokom čitavog lečenja do definitivnog izlečenja.Postavljanje dijagnoze bolesti podrazumeva kombinaciju dijagnostičkih postupaka – klinički pregled, otoskopiju, laboratorijske analize, tonalnu liminarnu audiometriju, timpanometriju, registraciju  stapedijusnog refleksa, kao i kompjuterizovanu tomografiju-CT kod komplikacija oboljenja.Radi dobijanja pravog uvida u stanje bubne opne sprovodi se pažljiva toaleta spoljašnjeg slušnog kanala ukoliko je potrebno. Audiološki i timpanometrijski nalaz/ispitivanje sluha i određivanje prisustva sadržaja u srednjem uvu/su pokazatelji razvoja i toka bolesti do kompletnog izlečenja.

Kako se leči akutna upala srednjeg uva?

U Euromediku lečenje akutne upale srednjeg uva, kao i lečenje svih ostalih oboljenja otorinolaringološke regije se sprovodi na osnovu najsavremenijih, u svetu odredjenih i prihvaćenih protokola lečenja i isti se poštuju u potpunosti.

Terapija se odredjuje u zavisnosti od parametara koji se dobijaju na osnovu navedenih ispitivanja, gde lečenje obavezno podrazumeva i sanaciju infekcije nosa, terapija se sprovodi dovoljno dugo, pod kontrolom lekara. Pored medikamentozne terapije u odredjenim stanjima se mora uraditi miringotomija – napraviti otvor na bubnoj opni hirurškim putem, da bi se uzeo bris za bakteriološki pregled i omogućila evakuacija gnojnog sadržaja. Ponavljane upale srednjeg uva su indikacija za hirurško lečenje-ugradnja aeracionih cevčica i/ili operacija „trećeg krajnika“, koje se takodje mogu obaviti u bolnici u Euromediku, koja je opremljena po najnovijim svetskim standardima.