Skip links

Tag: Staračka nagluvost

Otorinolaringologija – Staračka nagluvost

Otorinolaringologija – Staračka nagluvost

in Tags

Šta je staračka nagluvost ili presbiakuza? Satračka nagluvost ili presbiakuza predstavlja postepeno, progresivno slabljenje sluha i razumljivosti govora uslovljeno starenjem. Oštećenje je nepovratno, obostrano, ubrzava se starenjem. Prvo zahvata visoke tonove, a potom i niže. Radi se o fiziološkoj pojavi zbog degenerativnih promena senzorineuralnih struktura