Skip links

Otorinolaringologija – Devijacija nosa

Šta je devijajacija septuma nosa (DSN)?

DSN je anatomska promena kada je središnja nosna pregrada neravna (iskrivljena). Ova pojava dovodi do sužavanja prostora za prolaz vazduha pri disanju. Vrlo česta je pojava (u belačkoj polulaciji i preko 90%).

Kako nastaje?

Najčešće kao posledica neravnomernog razvoja koštano-hrskavičavih struktura glave i lica. Može se javiti i posle povreda, zapaljenja, tumora i hirurških intervencija.

Simptomi (tegobe – znaci)

Otežano disanje na nos, promene osećaja mirisa, nosni prizvuk pri govoru (rinolalija), glavobolja, povremeni osećaj zaglunutosti uva i ponavljana zapaljenja sinusa.

Zašto je neophodno posetiti ORL specijalistu?

– navededene tegobe mogu biti posledica i drugih bolesti i poremećaja

– stručna procena uzroka i stepena (promene) će  odrediti način i vreme lečenja

-neadekvatno disanje na nos može proizvesti oštećenja na plućima i srcu (naso-koronarn  i inazo-pulmonalni refleksi).

Dijagnostika

Za postavljanje tačne dijagnoze potrebno je uraditi detaljnu anamnezu (razgovor sa pacijentom),ORL pregled, skener sinusa i nosa (MS CT), alergo-test, briseve nosa i grla, rinoendoskopiju, a dolazi u obzir i rinomanometrija.

Lečenje jeisključivo hirurško.

Odlučite se za dolazak u Euromedik jer će Vas primiti iskusan, stručan kadar, uz kompletnu dijagnostiku na jednom mestu koji će Vam dati tačnu dijagnozu i adekvatnu terapiju.