Skip links

Otorinolaringologija – Hematom nosne pregrade

Hematom nosne pregrade je izliv krvi između hrskavice i mekih stuktura koje  je prekrivajunu (perihondrijum), obično je obostrano.

MEHANIZAM NASTANKA

Do ove pojave najčešće dolazi pri povredama nosa. Javlja se i kod povreda bez preloma koštanih struktura. Posebno je čest  kada se trauma (udarac) dešava u predelu spoja koštanog i hrskavičavog dela nosne piramide (Kee area).

SIMPTOMI

Javlja se otežano disanje na nos, glavobolja, bol pri dodiru nosa,  a ako se razvije  infekcija može se javiti i povišena telesna temperatura.

DIJAGNOZA

U anamnezi  se dobija podatak o povredi, a u lokalnom nalazu može postojati proširenost (otok) nosne piramide. Pri inspekciji nosnih hodnika nalazi se plavičast otok koji pri dodiru pokazuje znak prisustva tečnosti (fluktuira). Neophodno je radi diferencijalne dijagnoze uraditi i Rtg Nosnih kostiju i paranazalnih sinusa.

LEČENJE

-HIRURŠKO – incizija sa tamponadom (da se ne bi ponavljao izliv). Dolazi u obzir i antibitska terapija. Ovu proceduru je potrebno uvek raditi jer se  sadržaj izliva  može inficirati (apsces) kada se mogu javiti  razne komplikacije (deformiteti septuma, širenje infekcije na druge sisteme…)

Kod svake povrede nosa neophodno je uraditi pregled (zbog potencijalno opasnih posledica), a za to postoji Euromedik koji je uvek blizu vas.