Kardiohirurgija

Kardiohirurgija je oblast hirurgije koja se bavi operativnim tretmanom obolenja srca, i velikih krvnih sudova kojima se krv doprema ili odvodi iz srca. U okviru kardiohirurgije tretiraju se hirurški i obolenja perikarda. Među najčešće izvođene kardiohirurške procedure spadaju: hirurška revaskularizacija miokarda kod ishemijske bolesti srca, korekcija ili zamena oštećenih srčanih valvula različite etiologije, korekcija urođenih srčanih mana, korekcija abnormalnih ili oštećenih drugih struktura srca i perikarda, ugradnja medicinskih aparata koji potpomažu rad srca i protoka krvi, tretman obolenja ushodne aorte i luka aorte

Kardiohirurgija

Kardiohirurgija je oblast hirurgije koja se bavi operativnim tretmanom obolenja srca, i velikih krvnih sudova kojima se krv doprema ili odvodi iz srca. U okviru kardiohirurgije tretiraju se hirurški i obolenja perikarda. Među najčešće izvođene kardiohirurške procedure spadaju: hirurška revaskularizacija miokarda kod ishemijske bolesti srca, korekcija ili zamena oštećenih srčanih valvula različite etiologije, korekcija urođenih srčanih mana, korekcija abnormalnih ili oštećenih drugih struktura srca i perikarda, ugradnja medicinskih aparata koji potpomažu rad srca i protoka krvi, tretman obolenja ushodne aorte i luka aorte