Korekcija abnormalnih ili oštećenih drugih struktura srca ili perikarda

U cenu je uključena preoperativna priprema i 7 bolničkih dana

Od 708,000 RSD