Kombinovane procedure (dve ili više) na srcu i srčanim krvnim sudovima

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana

800.000,00 - 950.000,00 RSD

Detalji:


Ključne reči:
aortokoronarni bypass/ bajpas, operacija srca