Prof. dr Predrag Milojević

Specijalista kardiohirurgije

Radno iskustvo:
• 1996-2003 Hirurg, Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Beograd, Srbija
• 2003-2015 Načelnik odeljenja kardiohirurgije II, Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Beograd, Srbija
• 2015-2017 v.d. Direktor, Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Beograd, Srbija
• 2017-2021 Kardiohirurg, Žan Mitrev Klinika, Skoplje, Severna Makedonija

Naučna biografija:
• 1987 - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• 1995 - Magistar, oblast medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• 2006 - Doktorat, oblast medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• 1987-1988 Lekarski staž, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• 1988-1989 Klinički lekar, KBC "Dr D. Mišovic", Beograd
• 1989-1992 Klinički lekar, Klinika za hirurgiju, Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”
• 1992-1996 Specijalizacija opšte hirurgije, Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• 2007-2010 Uža specijalizacija kardiohirurgija, Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Reference:

1996-Srpsko lekarsko društvo
1998-Udruženje hirurga Srbije
2001- Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije
2002- Udruženje kardiotorakanih hirurga Srbije
2002- Evropsko udruženje kardiologa, udruženje kardiologa Srbije

2002- Fellow, European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery (FETCS)
2006-Member, European Association For Cardio-Thoracic Surgery
2016-Vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva
2018- Inostrani član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske (ANURS)

Profesionalna usavršavanja:
Academic Medical Center - Amsterdam, Holland: 1992 (tri meseca)
Harvard Medical School, Boston, USA; Brigham and Women's Hospital: 1999 (godinu dana)
Lenox Hill Hospital, New York, USA: 2002 (dva meseca)

Profesionalno iskustvo iz oblasti kardiohirurgije (preko 6000 operacija)

Domaći projekti: 4 finansirana od strane odgovarajućeg ministarstva R. Srbije Bilateralni program sa narodnom republikom Kinom: 2 projekta

Publikacije:
Radovi u časopisima sa JCR liste: 29. Kumulativni IF objavljenih radova je 48.972
Radovi u časopisima uključenim u bazu podataka MEDLINE: 16
Radovi u celini koji nisu uključenui u ove baze podataka: 8
Izvodi u stranim i domaćim zbornicima radova: 151
Poglavlja u udžbenicima i knjigama: 9

Prof. dr Predrag Milojević obavlja sledeće usluge: