Pregled kardiohirurga

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana

Od 6.000,00 RSD

Detalji:


Ključne reči:
operacija ascedentne aorte, operacija luka aorte, valvula, srčani zalistak, srčana mana, aortokoronarni bypass/ bajpa, operacija srca, operacija srčane maramice, operacija perikarda