Korekcija urođenih srčanih mana kod odraslih

U cenu je uključena preoperativna priprema i 7 bolničkih dana

Od 708,000 RSD