Hirurška revaskularizacija miokarda (by pass)

Uključena je preoperativna priprema i 7 bolničkih dana

Od 708,000 RSD