Tretman oboljenja ushodne aorte I luka aorte

U cenu je uključena preoperativna priprema i 7 bolničkih dana

Od 830,000 RSD