Grudna hirurgija

Grudna hirurgija podrazumeva hirurško lečenje oboljenja pluća, plućne maramice, dijafragme, povrede zida grudnog koša itd. Ipak dominantna patologija odnosi se na karcinom pluća.

Grudna hirurgija

Grudna hirurgija podrazumeva hirurško lečenje oboljenja pluća, plućne maramice, dijafragme, povrede zida grudnog koša itd. Ipak dominantna patologija odnosi se na karcinom pluća.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Vats lobektomija Od 610.000,00 RSD
Otvorena lobektomija pluća Od 420.000,00 RSD
Eksplorativna torakotomija Od 200.000,00 RSD
Vats timektomija Od 520.000,00 RSD
Pneumonektomija Od 480.000,00 RSD
Otvorena dekortikacija pluća Od 330.000,00 RSD
Vats dekortikacija pluća Od 240.000,00 RSD
Obostrana vats simpatikotomija Od 150.000,00 RSD
Otvorena sleeve lobektomija Od 530.000,00 RSD