Grudna hirurgija

Grudna hirurgija podrazumeva hirurško lečenje oboljenja pluća, plućne maramice, dijafragme, povrede zida grudnog koša itd. Ipak dominantna patologija odnosi se na karcinom pluća.

Grudna hirurgija

Grudna hirurgija podrazumeva hirurško lečenje oboljenja pluća, plućne maramice, dijafragme, povrede zida grudnog koša itd. Ipak dominantna patologija odnosi se na karcinom pluća.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Pneumonektomija Od 450,000 RSD
Vats lobektomija Od 580,000 RSD
Vats timektomija Od 490,000 RSD
Vats dekortikacija pluća Od 220,000 RSD