Uklanjanje tumora zida grudnog koša većih od 5 cm u anesteziji bez resekcije rebara

u cenu je uračunata preoperativna priprema, anestezija, operacija, 4 dana na hirurškom odeljenju

250,000 RSD