Drenaža pleure kod izliva ili pneumotoraksa

U cenu je uračunata: lokalna anestezija, operacija, 4 dana u bolničkom stacionaru

Od 110,000 RSD