Drenaža pleure kod izliva ili pneumotoraksa

Lokalna anestezija, operacija, 4 dana OH

110,000 RSD