Uklanjanje tumora zida grudnog koša manjih od 5 cm u anesteziji bez resekcije rebara

u cenu je uračunata preoperativna priprema, anestezija, operacija, 2 dana na hirurškom odeljenju

190,000 RSD