Vats eksploracija pleure i medijastinuma sa biopsijom tumora i drenažom pleure

u cenu je uračunata preoperativna priprema, anestezija, operacija, 3 dana na hirurškom odeljenju

190,000 RSD