Uklanjanje malignih tumora zida grudnog koša sa resekcijom jednog do tri rebra i rekonstrukcijom defekta

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana i HP

Od 320.000,00 RSD

Detalji: