Mala torakotomija I atipična esekcija ili biopsija pluća

180,000 RSD