VATS ligiranje torakalnog duktusa kod hilotoraksa

PP, anestezija, operacija, 1 dana IN, 3 dana OH

500,000 RSD