VATS ligiranje torakalnog duktusa kod hilotoraksa

U cenu je uračunata: preoperativna priprema, anestezija, operacija, 1 bolnički dan na intenzivnoj nezi, 3 dana u bolničkom stacionaru

Od 500,000 RSD